Nyheder

   
1
16 marts - Kommunale plejefamilier søges til fremtidige opgaver Læs mere
2
13 oktober - HER BLIVER PLEJEFAMILIER IKKE SAT NED I LØN Læs mere
    

VIDEREUDDANNELSE

 

Kommunale plejefamilier skal i henhold til lov om social service, deltage i fire dages videreuddannelse om året. Videreuddannelsen gælder for begge plejeforældre (hvis der er to). I forbindelse med videreuddannelsen har vi valgt, at uddannelsen bl.a. skal have sit udgangspunkt i KRITH som er en forkortelse for emnerne der arbejdes med på efteruddannelsesdagene:

    Kompetencer
    Ressourcer og relationer
    Inddragelse
    Tillid, trivsel og tilknytning
    Hverdagsliv

KRITH er betegnelsen for et undervisningsmateriale, som er udviklet i forbindelse med Barnets Reform, og det er udviklet med henblik på at understøtte og kvalificere de kommunale plejefamilier til at løfte særlige opgaver med behandlingskrævende børn/unge. Derudover vil der være tilbud om deltagelse i temadag/aftener med foredragsholdere og/eller undervisere.

Undervisningen  omkring KRITH arrangeres af projektkoordinatoren og inddrager som regel eksterne undervisere - men projektkoordinatoren vil også være tilstede på disse dage. Derudover vil der være flere temadage/aftener om året, der planlægges af familieplejekonsulenterne på tværs af kommunerne, hvor I kan deltage. I er selv ansvarlige for at opfylde kravet om fire dages samlet undervisning om året - vi udbyder kurserne og det er det regionale tilsyn, der fører tilsyn med jer i forhold til hvorvidt, I overholder betingelserne for den godkendelse de i sin tid gav jer. Hvis I har gode ideer til emner i undervisningen, er I meget velkomne til at skrive til projektkontoret om dette - eller drøfte det med jeres familieplejekonsulent, der vil viderebringe jeres ønsker og ideer.