Nyheder

   
1
16 marts - Kommunale plejefamilier søges til fremtidige opgaver Læs mere
2
13 oktober - HER BLIVER PLEJEFAMILIER IKKE SAT NED I LØN Læs mere
    

VIDENSDATABASE

Her vil vi linke til relevant materiale og diverse hjemmesider.
 

Lov om voksenansvar pr. 1.1.2017

Folketinget har vedtaget en lov om voksenansvar, der trådte i kraft den 1. januar 2017. Det betyder, at I som kommunal plejefamilie er omfattet af denne lov og har pligt til at indberette det, de kalder "afværgehjælp" efter § 8. Heraf fremgår det, at I kortvarigt kan fastholde eller føre et barn eller en ung væk fra en situation, når det er nødvendigt, for at afværge, at barnet eller den unge ødelægger eller beskadiger ting i et ikke ubetydeligt omfang.

Hvis I har gjort det, skal I gå på nettet og hente et indberetningsskema - se linket nedenfor - og udfylde og sende til dels anbringende kommune og dels til jeres regionale socialtilsyn. Derudover har I pligt til at orientere de biologiske forældre, der har del i forældermyndigheden.

I skal også være opmærksomme på § 6, hvoraf det fremgår, at I fysisk kan guide et barn eller en ung. Det er dog en betingelse for fysisk guidning, at det vurderes at være nødvendigt af hensyn til anbringelsesstedets ansvar for at varetage den daglige omsorg - eller af hensyn til, at barnet eller den unge generer eller udøver chikane over for de øvrige anbragte børn og unge, personalet, den kommunale plejefamilie eller andre, der opholder sig på anbringelsesstedet. Dette skal ikke indberettes til nogen myndighed.

Socialtilsynet Hovedstaden afholder en orientering om den nye lovgivning den 31.1.2017 - fra kl. 16.00 til 18.00 - og I kan tilmelde jer hos dem.

Jeg afventer en tilbagemelding om, hvorvidt socialtilsynet Øst afholder en orientering.

Jeg skal selvfølgelig nok sørge for, at I alle bliver orienteret.

Lov om voksenansvar

Indberetningsskema
 

Artikler og rapporter

SFI-rapport om efterværn for tidligere anbragte unge - en videns- og erfaringsopsamling, 2012
www.sfi.dk/rapportoplysninger-4681.aspx

SFI-rapport om anbragte børn og unges trivsel 2014
Anbragte børn og unges trivsel 2014

Artikel i dknyt januar 2012
Ny type plejefamilie skal sikre de mest svigtede børn

Artikel i Danske Kommuner januar 2012
Indfører ny type plejefamilie

Artikel i Familieplejens Nyhedsbrev FANNY april 2011
Alle børn har ret til nære relationer

Artikel i dknyt oktober 2011
Her bliver plejefamilier ikke sat ned i lønArbejdsredskaber for familieplejekonsulenter

KRITH: Arbejdshæfte - Videreuddannelse for kommunale plejefamilier
Arbejdshæfte


KRITH: Vejledning til undervisere - Videreuddannelse for kommunale plejefamilier
Vejledning til undervisere


Til brug for ansøgning som kommunal plejefamilie i det tværkommunale samarbejde
Oplysningsskema


Bruges ved tilsyn i alle kommunale plejefamilier
Udviklingsplan
 
Kommissorium for netværkssupervision af kommunale plejefamilier i forbindelse med udviklingsprojekt i perioden 2011-2013
Kommissorium
 

Hjemmesider

Servicestyrelsens hjemmeside
www.servicestyrelsen.dk

Kl’s aktuelle vederlag og takster
https://www.kl.dk/media/16653/taksttabel_-2019.pdf

Børnehjælpsdagen - organisation der støtter anbragte børn og unge
www.bhd.dk/
 

Slides fra undervisningsdage 2016

Fordybelsesdage, maj 2015

Powerpoint: Det behandlingskrævende barn i plejefamilien

 

Slides fra undervisningsdage 2015

Modul 1 - den 21. og 23. april 2015

Powerpoint: Tilknytning
Powerpoint: Resiliens

Fordybelsesdage 18. og 20. maj 2015

Powerpoint: Affektregulering og mentalisering