Nyheder

   
1
16 marts - Kommunale plejefamilier søges til fremtidige opgaver Læs mere
2
13 oktober - HER BLIVER PLEJEFAMILIER IKKE SAT NED I LØN Læs mere
    

UDVIKLINGSPLANER SOM AKTIVT ARBEJDSREDSKAB

Det er forventet at alle kommunale plejefamilier skal arbejde med udviklingsplanen i forhold til barnet/den unge. Udviklingsplanen hjælper plejefamilier med at "oversætte" handleplanen fra myndighedsrådgiveren til det daglige behandlingsarbejde med plejebarnet/den unge. Udviklingsplanen vil blive inddraget ved konsulentbesøgene (som foregår hver 6. til 8. uge. Det er således et arbejdsredskab mellem jer som kommunal plejefamilie og jeres kommunale familieplejekonsulent.

Udviklingsplanen sætter fokus på de små skridt, som bliver taget i en anbringelseskontekst, hvor udvikling altid er et nøgleordet. Den er med til at skabe et bevidst fokus både for barn og plejefamilie i forhold til, hvad der konkret skal være fokus på hvor og hvornår. Det er et arbejdsredskab, som også stiller krav til plejefamiliers reflektionspraksis, da de skal skrive deres observationer ind i planen, som herefter bliver en del af dagsordenen ved konsulentbesøgene.

Som kommunal plejefamilier forventes det, at I kan bidrage med skriftlighed ift. beskrivelser af barnet. Det kan variere lidt fra kommune til kommune, hvad der forventes og hvor meget - men dette aftaler I med den enkelte familieplejekonsulent.