Nyheder

   
1
16 marts - Kommunale plejefamilier søges til fremtidige opgaver Læs mere
2
13 oktober - HER BLIVER PLEJEFAMILIER IKKE SAT NED I LØN Læs mere
    

OM OS

 

Det tværkommunale samarbejde startede som et projekt primo 2011 med midler fra Servicestyrelsen. Kommunerne har efter projektets udløb ultimo 2014, valgt at fortsætte samarbejdet og er nu et forpligtende tværkommunalt samarbejde. Det tværkommunale samarbejde er organisatorisk forankret i Gladsaxe kommune, hvor den tværkommunale projektkoordinator har til huse. Der arbejder samlet set 12 familieplejekonsulenter i det tværkommunale samarbejde, fordelt på de fem kommuner. Samtidig med, at familieplejekonsulenterne er tilknyttet de kommunale plejefamilier, har de stadig deres øvrige plejefamilieopgaver i deres respektive kommuner. Projektkoordinatoren varetager blandt netværkssupervision og planlægning af undervisning/temadag for plejefamilierne og skal i øvrigt sikre løbende udvikling og understøttelse af det tværkommunale samarbejde.

Der er etableret en styregruppe, som består af en leder fra hver af de fem kommuner. Det er her, de overordnede beslutninger omkring samarbejdet træffes.

Der arbejdes med fire hovedaktiviteter i det tværkommunale samarbejde, som hhv. er matchning, videreuddannelse, netværkssupervision og udviklingsplaner.

Ved at klikke på overskrifterne i menuen til venstre kan du læse mere om, hvordan vi samarbejder med hinanden og om de forskellige aktiviteter, vi har valgt at arbejde med. 
 

Links til de fem kommuner:

Gentofte Kommune
Gladsaxe Kommune
Herlev Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Rudersdal Kommune