Nyheder

   
1
16 marts - Kommunale plejefamilier søges til fremtidige opgaver Læs mere
2
13 oktober - HER BLIVER PLEJEFAMILIER IKKE SAT NED I LØN Læs mere
    

Kommunale plejefamilier søges til fremtidige opgaver

Nyhedsarkiv

Kommunale plejefamilier søges til behandlingskrævende børn og unge

Med Barnets Reform, der trådte i kraft 1. januar 2011, blev der oprettet en ny type plejefamilie – nemlig ”kommunale plejefamilier”. De fleste plejefamilier er godkendt som ”traditionelle” plejefamilier – og godkendt efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 1.

Kommunale plejefamilier er godkendt efter § 66, stk. 1, nr. 2. Jeres type af godkendelse fremgår af jeres tilsynsrapport på side 2. Kommunale plejefamilier har særlige opgaver i anbringelsen, herunder arbejdet med behandlingskrævende børn og unge. Disse plejefamilier skal ifølge serviceloven have øget efteruddannelse og supervision.

Vi er fem kommuner, der er gået sammen om at løse opgaven med at rekruttere kommunale plejefamilier til særlige opgaver – opgaver med børn, der i mange tilfælde er anbragt på en behandlingsinstitution eller et socialpædagogisk opholdssted. Vi har valgt at gøre en ekstra indsats ift. at få børnene anbragt i kommunale plejefamilier, hvor de har muligheden for at vokse op i familiære relationer – og forhåbentlig udvikle sig i dem.

Vi er således fem kommuner, der har et tværkommunalt samarbejde og har pt. 25 anbringelser af børn/unge i kommunale plejefamilier. I dette samarbejde har vi ansat en projektkoordinator/supervisor, der varetager koordineringen af indsatsen, uddannelse og supervisionen af plejefamilierne.

I praksis vil I som plejefamilie blive tilknyttet en netværksgruppe af kommunale plejefamilier (4-5 familier i hver) og få supervision i denne gruppe.

Derudover vil I løbende blive undervist iht. KRITH, som er et særligt udviklet materiale udviklet af forskellige uddannelsesinstanser i samarbejde med Servicestyrelsen. KRITH er en forkortelse af Kompetencer, Ressourcer/relationer, Inddragelse, Tillid/trivsel/tilknytning og Hverdagsliv. Ud over netværkssupervisionen vil I også have løbende og tæt opfølgning samt supervision fra en familieplejekonsulent.

Vi mangler dygtige og ambitiøse plejefamilier i vores tværkommunale samarbejde, og hvis I allerede er godkendt, hører vi meget gerne fra jer. Hvis I ikke godkendt endnu, så tager vi gerne en samtale med jer, hvorefter I kan beslutte, om I vil søge om godkendelse hos det regionale socialtilsyn. Det er dem, der sørger for at behandle ansøgninger om godkendelse.

Hvad kan vi mere tilbyde jer

Fast supervision og tæt opfølgning fra familieplejekonsulenten fra den anbringende kommune og en fast aflønning på vederlag 10. Derudover deltagelse i fire efteruddannelsesdage (KRITH) om året, ligesom I begge skal deltage i en af vores netværkssupervisionsgrupper. Supervisionen foregår i Bagsværd, så I skal være villige til at køre til den 6-8 gange om året. Det er et krav, at den plejeforælder der ansættes på opgaven, går hjemme fuldtid med kun denne opgave. Af hensyn til barnet, den unge og den biologiske familie foretrækker vi at samarbejde med familier, der bor på Sjælland.

Hvis I ønsker at vide mere, kan I læse om os her på siden eller kontakte Jane Wiid på 20 40 09 94. Jeg glæder mig til at høre fra jer.