Nyheder

   
1
16 marts - Kommunale plejefamilier søges til fremtidige opgaver Læs mere
2
13 oktober - HER BLIVER PLEJEFAMILIER IKKE SAT NED I LØN Læs mere
    

NETVÆRKSSUPERVISION

 

Kommunale plejefamilier tilknyttet det tværkommunale samarbejde, har ret og pligt til at deltage i supervision - begge plejeforældre. Vi har besluttet, at supervisionen foregår i grupper bestående af mellem fire og seks familier i hver gruppe. Det fremgår af vejledningen, at en kommunal plejefamilie har ret og pligt til 39 timers supervision/råd og vejledning om året i forhold til deres samlede plejeopgave(r). Supervision varetaget af jeres familieplejekonsulent i den enkelte kommune, tæller også med i det samlede regnskab. Vi har i år otte aftaler for hver gruppe om supervision. Vi starter altid med at spise morgenmad og drikke en kop kaffe/te sammen, hvor vi har mulighed for at tale om løst og fast siden sidst.. Vi starter kl. 9.30 og slutter kl. 13.00 så I kan nå hjem igen til jeres gode plejebarn/børn.

Når man deltager i netværkssupervision, er formålet bl.a., at de kommunale plejefamilier kan lære af hinandens erfaringer samt få mulighed for at danne et fagligt netværk med andre kommunale plejefamilier og sidst men ikke mindst, få mulighed for faglig sparring og udvikling.

Aktuelt har vi fem supervisionsgrupper og hver gruppe har modtaget datoer og sted for supervisionen for et helt. Supervisionen vil så vidt muligt foregå på Søgård, der er Gladsaxe Kommunes kursusejendom. Søgård, er en smukt restaureret bygning opført i 1770, som ligger i naturskønne omgivelser med udsigt over Bagsværd Sø.

Adressen er:

Søgård
Slotsparken 32 A
2880 Bagsværd


Søgård set udefra Søgård set udefra