Nyheder

   
1
16 marts - Kommunale plejefamilier søges til fremtidige opgaver Læs mere
2
13 oktober - HER BLIVER PLEJEFAMILIER IKKE SAT NED I LØN Læs mere
    

MATCHNING

 

Når du er blevet godkendt som kommunal plejefamilie af den sociale tilsynsenhed, som står for godkendelsen af dig/jer og du ønsker at komme i betragtning til en konkret kommunal opgave, skal du kontakte den enkelte kommune i det tværkommunale samarbejde eller projektkontoret for at komme i betragtning til en opgave. Hvis det ud fra telefoninterviewet viser sig, at du/I har de kompetencer, der kræves for at kunne komme i betragtning i forhold til en opgave som kommunal plejefamilie ud fra vores ønsker, vilkår og rammer, aftaler en familieplejekonsulent eller projektkoordinatoren en dato for besøg hos jer. Der vil typisk være to besøg, hvor vi undersøger jeres kompetencer og laver en vurdering af om matchet med det enkelte barn/ung giver mening.  

I projektet er der udviklet en særlig matchningsmodel, som vi tager udgangspunkt i under vores interview af jer ved vores første møde. Der er særlig fokus på en afdægning af jeres mentaliseringsevne, der jo er særlig vigtig i arbejdet med børn og unge Det er vigtigt, både for de børn, der skal anbringes, men også for de kommunale plejefamilier, som vi ansætter, at vi sikrer, at det er plejefamilier med stærke kompetencer og ikke mindst særlige forudsætninger, for at arbejde som kommunale plejefamilier, da vi ønsker stabile og udviklende anbringelser.