Nyheder

   
1
16 marts - Kommunale plejefamilier søges til fremtidige opgaver Læs mere
2
13 oktober - HER BLIVER PLEJEFAMILIER IKKE SAT NED I LØN Læs mere
    

KOMPETENCEFORLØB

Alle familieplejekonsulenterne har gennemgået et kompetenceforløb inden for KRITH videreuddannelsesmateriale - for yderligere beskrivelse af KRITH, se punktet under vidensdatabasen på denne hjemmeside. Kommunale plejefamilier vil i det tværkommunale samarbejde undervejs i deres ansættelse, modtage bl.a. kurser i KRITH eller tilsvarende så vi hele tiden sikrer, at de kommunale plejefamilier er opdateret med viden på området.

Familieplejekonsulenterne har deltaget i forskellige kurser gennem projektperioden. Aktuelt har man dog i projektet besluttet, at det pr. 2015 er projektkoordinatoren, der skal varetage planlægningen af denne videreuddannelse, der kan have form af temadage med foredragsholdere - eller det kan være et undervisningsforløb indenfor de 6 KRITH moduler eller noget helt tredje. Som kommunal plejefamilie i det tværkommunale projekt er det et krav, at plejefamilierne deltager i det, der svarer til mindst fire hele dages videreuddannelse om året.

Det er vigtigt at poientere, at det er jer som kommunal plejefamilie, der har pligt til at deltage på de fire hele dage om året - og at det ikke er fire dage pr. barn/anbringelse - men derimod er det fire hele dage for hver plejeforælder på et år. Det betyder, at de kurser I får fra andre kommuner, tæller også med i jeres samlede regnskab.