Nyheder

   
1
16 marts - Kommunale plejefamilier søges til fremtidige opgaver Læs mere
2
13 oktober - HER BLIVER PLEJEFAMILIER IKKE SAT NED I LØN Læs mere
    

HVAD ER EN KOMMUNAL PLEJEFAMILIE?

I vejledningen til lovgivningen står der, at kommunale plejefamilier er plejefamilier, der i kraft af deres kompetencer og kvalifikationer er godkendt til at have børn i pleje, som har flere vanskeligheder end børn, der anbringes i plejefamilier, normalt har.

En kommunal plejefamilie har typisk nogle særlige forudsætninger i form af lang erfaring med familieplejeerhvervet eller en særlig uddannelse. En kommunal plejefamilie er en familie, der kan have særligt behandlingskrævende børn i pleje - børn, som kræver en ekstraordinær indsats.

Som kommunal plejefamilie i vores tværkommunale samarbejde, er det et krav fra vores side, at den ene plejeforældre går hjemme på fuldtid og varetager opgaven omkring plejebarnet (den kommunale opgave). Dette gælder også selvom barnet/den unge er i daginstitution eller skole/uddannelsestilbud. Er der andre plejebørn, skal de være skrevet på den anden plejeforælder. Har I flere kommunale anbringelser, kræver det, at I begge går hjemme på fuld tid som plejeforældre. Som udgangspunkt vurderer vi ikke, at en plejefamilie kan have mere end to børn med højeste belastningsgrad - og derudover en eller to yderligere børn med lav belastningsfaktor, og selfølgelig såfremt plejefamilien er godkendt af tilsynet hertil.

En kommunal plejefamilie skal være robust og udviklingsparat. Endvidere skal familien være indstillet på at indgå i et tæt samarbejde, både med barnets eller den unges biologiske familie og netværk, men også med familieplejekonsulenten, sagsbehandleren, skolen og andre professionelle, der har med barnets eller den unges trivsel og udvikling at gøre.

Vi lægger stor vægt på, at barnets eller den unges familie og netværk skal rummes i den kommunale plejefamilie, og man skal derfor være parat til at bygge bro – også i de udfordrende samarbejdsrelationer.

Ønsker man at få en godkendelse som kommunal plejefamilie skal der rettes henvendelse til det regionale socialtilsyn, der varetager godkendelsesdelen. I skal sikre jer, at I bliver godkendt som anbringelsessted iht. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 2, der henviser til de kommunale plejefamilier - de traditionelle plejefamilier er godkendt med henvisning til § 66, stk. 1, nr. 1. Paragraffen fremgår af jeres tilsynsrapport side 2, under overskriften "stamoplysninger" og så det punkt der hedder "tilbudstyper".