Nyheder

   
1
16 marts - Kommunale plejefamilier søges til fremtidige opgaver Læs mere
2
13 oktober - HER BLIVER PLEJEFAMILIER IKKE SAT NED I LØN Læs mere
    

EVALUERING AF DELOITTE

Vores udviklingsprojekt evalueres af Deloitte. Der bliver evalueret både på familieplejekonsulenternes og på de kommunale plejefamiliers oplevelser og erfaringer. I samarbejde med Deloitte er følgende indikatorer valgt i vores udviklingsprojekt:

Indikatorer der henvender sig til projektet:

 1. Andelen af det samlede antal børn og unge, der er anbragt i en kommunal plejefamilie.

 2. Andelen af det samlede antal børn og unge, der er anbragt i en almindelig plejefamilie.

 3. Andelen af det samlede antal børn og unge, der er anbragt i en netværksplejefamilie.

 4. Andelen af det samlede antal børn og unge, der er anbragt på en døgninstitution.

 5. Andelen af det samlede antal børn og unge, der er anbragt på et opholdssted.

 6. Andelen af det samlede antal børn og unge anbragt i en kommunal plejefamilie, der modtager ekstern psykolog, terapeut eller lignende.

 7. Andelen af det samlede antal børn og unge anbragt i en kommunal plejefamilie, der modtager specialdagtilbud eller går i specialklasse.

 8. Antal generelt godkendte kommunale plejefamilier.

 9. Antal konkret godkendte kommunale plejefamilier.

 10. Andelen af det samlede antal kommunale plejefamilier, der har børn anbragt.

 11. Antal plejebørn, som den enkelte kommunale plejefamilie, aktuelt har anbragt.

 12. Andelen af det samlede antal kommunale plejefamilier, der deltager i netværksgrupper.

 13. Andelen af det samlede antal anbringelser, hvor der er udarbejdet en behandlings- eller udviklingsplan.

 14. Antal godkendte plejefamilier, som den nye godkendelsesmetode er blevet anvendt på.

 15. Andelen af det samlede antal anbringelser i kommunale plejefamilier, hvor der har været et uplanlagt skift i anbringelsen. 


Indikatorer der henvender sig til de kommunale plejefamilier

 1. Andelen af det samlede antal kommunale plejefamilier, der oplever, at det eksterne behandlingstilbud af psykolog, terapeut eller lignende til plejebarnet er relevant og anvendeligt.

 2. Andelen af det samlede antal kommunale plejefamilier, der oplever, at det er attraktivt at være plejefamilie i kommunen.

 3. Andelen af det samlede antal kommunale plejefamilier, der har gennemført et uddannelsesforløb (kurser, uddannelser eller lignende) ud over grundkurset.

 4. Andelen af det samlede antal kommunale plejefamilier, der oplever, at uddannelsesforløbet er relevant og anvendeligt.

 5. Andelen af det samlede antal kommunale plejefamilier, der oplever, at netværksgrupper støtter dem i arbejdet med det anbragte barn.

 6. Andelen af det samlede antal kommunale plejefamilier, der har deltaget i supervisionsforløb (internt/eksternt, individuel supervision/gruppesupervision eller coaching).

 7. Andelen af det samlede antal kommunale plejefamilier, der oplever, at supervisionsforløb (internt/eksternt, individuel supervision/gruppesupervision eller coaching) er relevant og anvendelig.

 8. Andelen af det samlede antal kommunale plejefamilier, der oplever at de har fået den nødvendige støtte, vejledning og supervision til at udføre opgaven.

 9. Andelen af det samlede antal kommunale plejefamilier, der oplever, at behandlings- eller udviklingsplanen støtter plejefamilien i at levere en god indsats.


Indikatorer der henvender sig til familieplejekonsulenterne

 1. Andelen af det samlede antal familieplejekonsulenter i projektet, der oplever, at de har den nødvendige uddannelse og erfaring til opgaven.

 2. Andelen af det samlede antal familieplejekonsulenter, der oplever, at den nye godkendelsesmetode bidrager til en bedre undersøgelse af plejefamilierne.

 3. Andelen af familieplejekonsulenter, der oplever, at de kommunale plejefamilier kan rumme mere behandlingskrævende børn og unge.