Nyheder

   
1
16 marts - Kommunale plejefamilier søges til fremtidige opgaver Læs mere
2
13 oktober - HER BLIVER PLEJEFAMILIER IKKE SAT NED I LØN Læs mere
    

VIDEN OM KOMMUNALE
PLEJEFAMILIER

Velkommen til vores hjemmeside, der har til formål at oplyse om fem kommuners tværkommunale samarbejde omkring kommunale plejefamilier. De fem kommuner er Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal.

Her på vores hjemmeside kan kommuner, familieplejekonsulenter og familier få mere viden om, hvordan vi i dette samarbejde arbejder med kommunale plejefamilier på tværs af kommunegrænser. Oprindeligt blev samarbejdet lanceret som et udviklingsprojekt i forbindelse med Barnets Reform i januar 2011, hvor det blev muligt at søge om godkendelse til kommunal plejefamilie. Formålet med udviklingsprojektet var og er at være med til at sikre, at der er en bred vifte af anbringelsestilbud til børn og unge.

De fem kommuner ønskede at bidrage til, at anbringelsesmulighederne for børn og unge bliver bredere. På den måde kan det sikres, at børn og unge, som er særligt behandlingskrævende, med den rette støtte til både barnet og familien kunne anbringes i en kommunal plejefamilie frem for på en institution eller på et socialpædagogisk opholdssted. Dette ønske har vi fortsat.

Efter projektperiodens udløb ultimo 2014, har de fem kommuner besluttet at fortsætte finansieringen og samarbejdet - og er nu et permanent tværkommunalt samarbejde.


Se vores kommende aktiviteter